home - doel - organisatie - symposium - concerten - crowdfunding

LAATSTE - MEDIA - NIEUWS


doel


In november 2019 hoopt de componist, dirigent en docent Daan Manneke zijn 80ste verjaardag te vieren. Naast vele andere prijzen werd Manneke in 1999 gelauwerd met de Cultuurprijs van de Provincie Noord Brabant. In 2014 werd Daan Manneke benoemd tot Kapelmeester h.c. van de Grote Kerk van Breda en 2018 met de Médaille d’argent van de Société Académique d’Education et d’Encouragement Arts, Sciences et Lettres.

Festival
Stichting Babel heeft het initiatief genomen om in het najaar van 2019 een festival te organiseren met o.m. een publiek symposium (meet and greet muziekwetenschappers en studenten van Daan Manneke), concerten in Nederland, Vlaanderen en elders in Europa.
Voor de organisatie hiervan werkt Stichting Babel nauw samen met Stichting Archipel.
De rol van beide stichtingen bestaat uit het hierboven genoemde initiëren van lokale activiteiten  en de daarmee samenhangende programmering, de organisatie van genoemd symposium, het verzorgen van de PR die de locaties overstijgt.