home - doel - organisatie - symposium - concerten - crowdfunding

LAATSTE - MEDIA - NIEUWS


organisatie


Stichting Babel  (KvK 20116436)
heeft in het verleden diverse succesvolle activiteiten georganiseerd zoals ter gelegenheid van de viering van de 70ste en 75ste verjaardag van Daan Manneke in respectievelijk 2009 en 2014, alsmede de organisatie van een festival rondom het werk van Ton de Leeuw (2011) en het zeer geslaagde korenproject Brabants VolKoren gedurende de jaren 2011-2016.

Voorzitter: Wim Arts - penningmeester: Jos Schenkelaars - projectleider: Luuk Zagt.

Stichting Archipel  (KvK 70849803)
heeft als doelstelling het beheren en uitdragen van het oeuvre van Daan Manneke in de toekomst.
Beide stichtingen hebben besloten de krachten te bundelen met het oog op het realiseren van een festival in 2019. Hiertoe zijn zij een convenant overeengekomen. In dit convenant is o.m. aangegeven dat Stichting Babel ter zake van dit project de juridische entiteit vervult en dus financieel aansprakelijk is. Dat betekent onder meer dat de met dit project samenhangende financiën op naam van Stichting Babel worden beheerd.

Voorzitter: Rienk Blom - secretaris: Gerard Adriaanse - penningmeester: Margriet van Oosterom - overige leden: Matthijs Koene en als adviseur Davo van Peursen.


Projectsecretaris
: Hanna Yoo